B I Z N E S – E K S P E R T
Rachunkowość i Podatki
Biuro Rachunkowe Łódź

Rok powstania
1996

O Nas


Historia

Biuro rachunkowe "BIZNES-EKSPERT" powstało w dniu 22 października 1996 roku, działając na początku jako spółka cywilna osób fizycznych. Pierwszymi wspólnikami byli małżonkowie, Mariola i Leon Kaźmierczakowie.

W marcu 2002 roku spółka cywilna została przekształceniu w spółkę jawną. Rok później spółka jawna otworzyła działalność w nowej siedzibie przy ulicy Grzegorza Piramowicza 15 lok. 17 (wejście do ulicy Narutowicza 44). Pod koniec 2010 roku biuro rachunkowe "BIZNES-EKSPERT" udostępniło swoim klientom możliwość prowadzenia ksiąg rachunkowych za pośrednictwem przeglądarki internetowej (tzw. księgowość internetowa Łódź). Z początkiem 2015 roku, do obsługi klientów, wdrożony został program OPTIMA ERP firmy COMARCH S.A.

W "BIZNES-EKSPERT" szczególną uwagę zwraca się na pielęgnowanie zasad i wartości, w szczególności profesjonalizmu świadczenia usług, zaufania, uczciwości biznesowej i lojalności. Spółka jest rodzinnie i biznesowo powiązana z działającymi w tej samej lokalizacji: Biurem Rachunkowym Doradcy Podatkowego Marioli Kaźmierczak, www.doradcapodatkowy-lodz.pl oraz z Kancelarią Adwokacką adwokat Joanny Kaźmierczak, www.adwokat-pocesy.pl.

Nasz cel

Nasz cel - Biuro podatkowe, usługi rachunkowe, Łódź

Wysoka pozycja konkurencyjna poprzez ciągłe zwiększanie jakości usług i umiejętności w celu stworzenia możliwie najlepszej oferty dla Klienta.


Nasza misja

Zapewnić Klientowi taką jakość usługi księgowej, abyśmy mogli wspólnie cieszyć się z osiągnięcia celów gospodarczych, działając bez ponoszenia ryzyka albo z najmniejszym możliwym kontrolowanym ryzykiem.

Misję tą realizujemy zachowując otwartość na problemy każdego Klienta, a jednocześnie szacunek dla prawa i ostrożność. Przede wszystkim jednak na uwadze mamy jakość naszych usług. Tylko prawidłowo prowadzone księgi podatkowe zapewnią przedsiębiorcy niezbędny komfort wykonania obowiązków publiczno-prawnych w sferze sprawozdawczości finansowej, podatkowej i statystycznej.

Nasza strategia

Nasza strategia - Biuro podatkowe, usługi rachunkowe, Łódź Nieustanny rozwój poprzez:

 • wychodzenie naprzeciw oczekiwaniom klientów,
 • optymalizację środków i nakładu pracy,
 • ostrożność i respekt do przepisów prawa,
 • rzetelność,
 • otwartą politykę cenową,
 • wzajemny szacunek i partnerstwo w relacjach,
 • współmierność środków do możliwych efektów,
 • nacisk na jakość a nie na ilość.

To właśnie cechuje nasze Biuro Rachunkowe. Firmy księgowe są bardzo ważnymi partnerami każdego przedsiębiorcy a współpraca między nimi a przedsiębiorcami powinna opierać się na wzajemnym zaufaniu i otwartości. Jesteśmy przekonani, że jakość naszych usług decyduje o tym, że niektórzy klienci są z nami od samego początku istnienia spółki "BIZNES-EKSPERT".

Przedmiot działania


Przedmiotem działalności "BIZNES-EKSPERT" Spółki jawnej od samego początku jej założenia jest usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych i ewidencji podatkowych, jak również doradztwo w zarządzaniu podmiotami gospodarczymi. Taka działalność jest przez spółkę dalej realizowana.

"BIZNES-EKSPERT" to firma o dużym doświadczeniu, stawiająca jednocześnie na rozwój i nowoczesność, standardowo wykorzystująca współczesne rozwiązanie elektroniczne do współpracy z klientami. Spółka zdobyła bogate doświadczenie w prowadzeniu ksiąg rachunkowych i księgowości podmiotów gospodarczych różnej wielkości i różnego rodzaju, zarówno zatrudniających kilkudziesięciu pracowników, jak i dających pracę tylko właścicielowi. Obsługujemy firmy zarówno krajowe, jak i z udziałem kapitału zagranicznego. Zajmujemy się także rozliczeniami międzynarodowymi oraz procedurami szczególnymi w VAT. Mamy doświadczenie w prowadzeniu rachunkowości zarówno firm produkcyjnych, handlowych i budowlanych, jak też różnego rodzaju usługodawców, działających zarówno w sferze usług materialnych jak i usług niematerialnych. Prowadzimy księgi rachunkowe spółek kapitałowych (spółka z o.o., spółka akcyjna) i spółek osobowych (spółka jawna, spółka komandytowa, spółka partnerska, spółka cywilna), jak również przedsiębiorstw prowadzonych przez osoby fizyczne, a także organizacji członkowskich (stowarzyszenia, fundacje). Stworzyliśmy Zespół, którego zadaniem jest sprawne dostarczenie klientowi kompleksowej usługi, w postaci profesjonalnie zaprowadzonych ksiąg rachunkowych i ewidencji podatkowych, przeznaczonych dla różnych użytkowników zewnętrznych i wewnętrznych. Jak każdy dobry księgowy zawsze mamy na uwadze jak najwyższą jakość i znacznie naszych usług księgowych.

Usługi rachunkowe świadczone przez nasze biuro rachunkowe w Łodzi są nadzorowane, a także realizowane przez:
Mariolę Kaźmierczak

doradca podatkowy (nr wpisu na listę doradców podatkowych 01259), posiadającą również uprawnienia do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych (świad.kwalif. nr 4013/97)

Leona Kaźmierczaka

doświadczony księgowy, posiadający uprawnienia do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych (świad.kwalif. nr 4014/97), specjalista zarządzania finansowego.

Cechuje nas


Kompetencja
Rzetelność
Doświadczenie

Nasza siedziba


Siedziba - Biuro podatkowe, usługi rachunkowe, Łódź

Biuro rachunkowe i prawne "BIZNES-EKSPERT" znajduje się na II piętrze zabytkowej kamienicy Rachmila Lipszyca, położonej w centrum Łodzi przy skrzyżowaniu ulicy Gabriela Narutowicza 44 z ulicą i Grzegorza Piramowicza 15. W pobliżu znajduje się nowoczesny Dworzec Łódź-Fabryczna, hotel POLONIA PALACE i park im. S.Moniuszki. W pobliżu Dworca Łódź-Fabryczna jest jeden z największych parkingów w mieście. Można do nas dojechać różnymi środkami komunikacji miejskiej ulicą Narutowicza oraz ulicą Kilińskiego, a tuż obok kamienicy zlokalizowana jest stacja Łódzkiego Roweru Publicznego. Kilkaset metrów dalej znajdują się siedziby Sądu Okręgowego oraz Sądu Apelacyjnego w Łodzi, a także Filharmonia Łódzka im. Artura Rubinsteina. Bezpośrednio przy wejściu do Biura rachunkowego i w pobliżu znajdują się miejsca parkingowe dla samochodów osobowych.

Wejście do naszej kancelarii znajduje się od strony ulicy Narutowicza 44.

Zakres usług


"BIZNES-EKSPERT" Biuro Księgowe Łódź obsługuje przedsiębiorców oraz klientów indywidualnych.Rachunkowość finansowa - Biuro podatkowe, usługi rachunkowe, Łódź
 • prowadzenie ksiąg rachunkowych (handlowych), w tym ksiąg dla jednostek mikro,
 • prowadzenie uproszczonych form ewidencji księgowej – tzw. ewidencji podatkowych: ewidencja przychodów z tytułu ryczałtu ewidencjonowanego, podatkowa księga przychodów i rozchodów, obsługa karty podatkowej,
 • prowadzenie wszelkich innych ewidencji podatkowych, jak np: ewidencji dla potrzeb podatku VAT,
 • prowadzenie rachunkowości dotyczącej środowiska, np. ewidencja odpadów itp.,
 • obliczanie płac i zasiłków finansowanych ze środków publicznych oraz innych świadczeń,
 • sporządzanie inwentarza,
 • konstruowanie planów kont i opracowywanie polityki rachunkowości (dokumentacji przyjętych zasad rachunkowości)
Sprawozdawczość - Biuro podatkowe, usługi rachunkowe, Łódź
 • opracowywanie sprawozdań finansowych (tzw. bilansów),
 • wykonywanie obowiązków sprawozdawczych wobec ZUS,
 • sporządzanie deklaracji i zeznań podatkowych w podatkach dochodowych i podatku od towarów i usług,
 • sprawozdawczość dotycząca środowiska, np. opłaty za korzystanie ze środowiska itp),
 • rozliczenia z tytułu podatków lokalnych (podatek od nieruchomości, podatek od środków transportu),
 • sprawozdawczość względem PFRON,
 • wykonywanie obowiązków sprawozdawczych do N.B.P., G.U.S. itp.,
 • rozliczanie transakcji wewnątrzwspólnotowych oraz eksportowych i importowych, w tym sporządzenie deklaracji INTRASTAT do U.C.
Controling - Biuro podatkowe, usługi rachunkowe, Łódź
 • weryfikacja prawidłowości ujęcia kosztów i przychodów,
 • opracowywanie rachunku kosztów i wyników,
 • analiza kalkulacji kosztów, cen i wyników,
 • monitorowanie planów finansowych (budżetów) i ich analiza przyczynowa,
 • kontrola i analizy relacji: Koszt – Wolumen – Zysk,
 • analizy finansowe oraz analizy techniczno-ekonomiczne,
 • ocena sytuacji finansowej przedsiębiorstwa i jego wyceny,
 • doradztwo ekonomiczno-gospodarcze,
 • uczestnictwo w postępowaniach restrukturyzacyjnych i oddłużeniowych,
 • opracowywanie biznes planów i innych analiz finansowo-ekonomicznych

Wykonujemy również zlecenia związane z szeroko pojętym wsparciem w procesach zarządzania oraz przygotowywaniem różnej dokumentacji, jak na przykład:

Wsparcie - Biuro podatkowe, usługi rachunkowe, Łódź
 • profesjonalne wsparcie prawne adwokata lub radcy prawnego www.adwokat-procesy.pl
 • szkolenia księgowe oraz nadzory księgowe,
 • opracowywanie dokumentacji dotyczącej składania sprawozdań finansowych do K.R.S.,
 • oszacowywanie szkód majątkowych w zakresie odpowiedzialności odszkodowawczej,
 • pomoc przy zakładaniu firm i uruchamianiu indywidualnej działalności gospodarczej,
 • wsparcie księgowe przy zamykaniu działalności gospodarczej i likwidacji podmiotów,
 • przeprowadzanie inwentaryzacji aktywów i pasywów oraz wycen przedsiębiorstw,
 • opracowywanie wniosków do instytucji finansowych (wnioski kredytowe, restrukturyzacyjne itp.),
 • rozliczanie dotacji i różnych form dofinansowania,
 • przygotowywania wniosków o wydanie indywidualnej lub ogólnej interpretacji podatkowej.

Ceny


Biuro Rachunkowe "Biznes-Ekspert" zapewnia najlepszy stosunek ceny do jakości usług na rynku. Zachowując wysoką jakość usługi dla klienta, równocześnie dbamy o konkurencyjność ceny naszej usługi. Nasze ceny są cenami optymalnymi dla obu stron.Ceny - Biuro podatkowe, usługi rachunkowe, Łódź

Doświadczone biura rachunkowe wiedzą, że na koszty prowadzenia księgowości danej firmy rzutują między innymi następujące czynniki:

 • rodzaj prowadzonej działalności (produkcja, handel, usługi),
 • branża, w której działalność jest prowadzona,
 • forma prawna,
 • rodzaj prowadzonych ksiąg,
 • ilość generowanej dokumentacji,
 • specyfika opodatkowania.Nasi klienci są zadowoleni z naszych usług, skoro współpracują z nami od wielu lat, niekiedy nawet od czasu rozpoczęcia działalności przez biuro rachunkowe w 1996 roku.Proponujemy


 • Księgi rachunkowe spółek kapitałowych od 280,00 zł miesięcznie.
 • Księgi rachunkowe fundacji i zwykłych stowarzyszeń od 227,50 zł netto miesięcznie.
 • Podatkowa księga przychodów i rozchodów od 100,00 zł miesięcznie.
 • Ewidencja przychodów ewidencjonowanych (ryczałt) od 50,00 zł miesięcznie.
 • Ewidencja VAT przy karcie podatkowej już od 62,50 zł netto miesięcznie.
 • Obsługa płac i ZUS od 25 zł od pracownika miesięcznie.
 • Prowadzenie akt osobowych pracowników itp. min. 10 zł od pracownika miesięcznie.

Powyżej podane przykłady cen nie uwzględniają podatku od towarów i usług.W nasze ofercie znajdują się również ciekawe promocje

Przeznaczona dla osób fizycznych i prawnych po raz pierwszy rozpoczynających prowadzenie działalności gospodarczej, zawierających z nami umowę na co najmniej 24 miesiące.


Korzyści:
 • 1,- zł ryczałtu za rozliczenie pierwszych trzech miesięcy,
 • 10% rabatu w ryczałcie za zaksięgowanie dokumentów następnych 3 miesięcy,
 • 0,- zł za załatwienie spraw rejestracyjnych,
 • 0,- zł za reprezentację przed właściwymi miejscowo organami podatkowymi (w sprawach podatku dochodowego i podatku od towarów i usług) i w Oddziale ZUS w sprawach wymiaru i poboru składek (od daty rozpoczęcia współpracy przez 12 miesięcy),
 • możliwość uzyskania zwrotu kosztów przesyłania dokumentów przez okres pierwszych 6 miesięcy dla klientów spoza Łodzi;

Przeznaczona jest dla firm już działających, chcących zmienić biuro rachunkowe na nasze, zawierających umowę na okres co najmniej 15 miesięcy, obowiązująca w okresie: 1 października – 31 marca.


Korzyści:
 • 1,- zł ryczałtu za zaksięgowanie dokumentów pierwszego miesiąca,
 • 50% ryczałtu za rozliczenie drugiego miesiąca,
 • 25% ryczałtu za rozliczenie trzeciego miesiąca,
 • 0,- zł za załatwienie zmian ewidencyjnych związanych ze zmianą biura rachunkowego,
 • możliwość uzyskania zwrotu kosztów przesyłania dokumentów przez okres pierwszych 6 miesięcy dla klientów spoza Łodzi;

Korzyści:

uprawnia Klienta do otrzymania 10% lub 5% rabatu w ryczałcie za zaksięgowanie dokumentów; 10% rabatu Klient otrzyma w przypadku, gdy dla pozyskanego klienta będziemy prowadzić księgi rachunkowe, a 5% rabatu, gdy będą dla niego prowadzone tylko księgi podatkowe (księgowość uproszczona). Rabat jest udzielany przez cały okres współpracy nowo pozyskanego klienta z Biurem.Ceny naszych usług są umowne i podlegają negocjacji.

Wirtualne biuro


Wirtualne biuro - Biuro podatkowe, usługi rachunkowe, Łódź

To nasza odpowiedź na potrzebny nowo powstających firm i nowych oddziałów firm już działających.


Za stosunkowo niską odpłatność zapewniamy:

 • adres na potrzeby rejestracji firmy,
 • możliwość skorzystania z naszego adresu jako adresu dla korespondencji,
 • obsługę korespondencji pocztowej i kurierskiej.


Korzyści z wirtualnego biura:

Wirtualne biuro - Biuro podatkowe, usługi rachunkowe, Łódź
 • obniżenie kosztów związanych z posiadaniem fizycznej lokalizacji,
 • adres siedziby firmy poza miejscem zamieszkania,
 • oszczędność czasu na wysyłanie i odbieranie przesyłek listowych.Trzy pakiety do wyrobu:
Mały (50 zł/m-c), Standard (75 zł/m-c), Duży (100 zł/m-c)*) Cenny netto.

W składzie usługi Pakiety
Mały Standard Duży
Adres pod rejestrację siedziby firmy/oddziału
Adres korespondencyjny
Odbiór przesyłek listowych zwykłych
Odbiór awizacji przesyłek poleconych jako pełnomocnik
Skanowanie awizacji i kopert + wysyłka pocztą e-mail
Odbiór przesyłek kurierskich dostarczonych do naszego biura
Odbiór korespondencji składanej firmie osobiście
Skanowanie zawartości przesyłek listowych/dokumentów
Przesyłanie skanów dokumentów pocztą e-mail
Przesyłanie korespondencji pocztą poleconą/kurierem

Kariera


Osiągnięcie naszego celu strategicznego jakim jest jak najwyższa jakość usług, nie byłby możliwy do osiągnięcia bez zespołu ludzi kompetentnych i zaangażowanych w pracy. Poszukujemy więc nie tylko stażystów i praktykantów, ale także doświadczonych specjalistów, którzy zdołają wnieść ze sobą wartość, umożliwiającą nieustanny rozwój naszej firmy i dalszy wzrost jakości usług.


Kariera - Biuro podatkowe, usługi rachunkowe, Łódź

Rekrutacja jest przeprowadzana w systemie ciągłym. Osoby zainteresowane, proszone są o nadsyłanie swoich aplikacji, obejmujących: curriculum vitae, list motywacyjny, szczegółowe informacje o przebiegu pracy, kopie dyplomów, certyfikatów, opinii itp. wraz z klauzulą zezwalającą na przetwarzanie danych osobowych, na adres mailowy biura rachunkowego: be@biznes-ekspert.pl lub pocztą tradycyjna.


Zastrzegamy sobie prawo skontaktowania się tylko z wybranymi osobami.Poszukujemy adwokatów i radców prawnych w celu nawiązania współpracy. Preferowany obszar praktyki obejmuje prawo karne, handlowe, podatkowe i międzynarodowe. Mile widziana znajomość języków obcych na poziomie zaawansowanym i motywacja do prowadzenia praktyki w ramach działalności gospodarczej.

Poszukujemy biegłych rewidentów, w tym dopiero planujących rozpoczęcie prowadzenia działalności w tym zakresie, w celu nawiązania ścisłej współpracy. Mile widziana znajomość języków obcych na poziomie zaawansowanym.

Wymagania

 • wykształcenie kierunkowe
 • znajomość przepisów prawa bilansowego
 • umiejętność samodzielnego prowadzenia ksiąg rachunkowych w programie COMARCH OPTIMA ERP
 • znajomość regulacji podatku od towarów i usług oraz o podatku dochodowym od osób prawnych i od osób fizycznych
 • doświadczenie w prowadzeniu ksiąg rachunkowych, w tym w biurze rachunkowym
 • dobra opinia z dotychczasowej pracy, w tym niekaralność
 • komunikatywna znajomość języka obcego będzie dodatkowym atutem
 • odpowiedzialność i zaangażowanie w wykonywaną pracę
 • komunikatywność i umiejętność pracy w zespole oraz w obsłudze klientów
 • dążenie do dokształcania się i samokształcenie
 • umiejętność posługiwania się sprzętem biurowym oraz pakietem Office

Obowiązki

 • prowadzenie ksiąg rachunkowych przy pomocy programu COMARCH OPTIMA ERP
 • obliczanie comiesięcznych wyników finansowych
 • przeprowadzanie wyceny aktywów i pasywów
 • sporządzanie sprawozdań finansowych
 • ustalanie wysokości zobowiązań podatkowych klientów
 • sprawdzanie pracy księgowych i operatorów
 • współpraca z klientami
 • wykonywanie drobnych czynności administracyjno-biurowych
Wymagania

 • wykształcenie kierunkowe
 • umiejętność prowadzenia ksiąg rachunkowych w programie COMARCH OPTIMA ERP
 • znajomość regulacji podatku od towarów i usług oraz przepisów o podatku dochodowym od osób prawnych
 • doświadczenie w prowadzeniu ksiąg rachunkowych, w tym w biurze rachunkowym
 • dobra opinia z dotychczasowej pracy, w tym niekaralność
 • komunikatywna znajomość języka obcego będzie dodatkowym atutem
 • odpowiedzialność i zaangażowanie w wykonywaną pracę
 • komunikatywność i umiejętność pracy w zespole oraz w obsłudze klientów
 • dążenie do dokształcania się i samokształcenie
 • umiejętność posługiwania się sprzętem biurowym oraz pakietem Office

Obowiązki

 • prowadzenie ksiąg rachunkowych przy pomocy programu COMARCH OPTIMA ERP
 • sporządzanie projektów deklaracji podatkowych i kalkulacja wyników finansowych
 • uczestnictwo w procesie sporządzania sprawozdań finansowych
 • archiwizacja ksiąg rachunkowych i ewidencji podatkowych
 • ustalanie wysokości miesięcznych zobowiązań podatkowych klientów
 • przyjmowanie dokumentów i ich kontrola
 • weryfikacja sald środków trwałych, pieniężnych i rozrachunków oraz zapasów i produktów
 • współpraca z weryfikatorami i z klientami
 • wykonywanie drobnych czynności administracyjno-biurowych
Wymagania

 • wykształcenie kierunkowe lub co najmniej ogólne
 • umiejętność prowadzenia ewidencji podatkowych w programie WF-KAPER i/lub COMARCH OPTIMA ERP
 • znajomość regulacji podatku od towarów i usług oraz przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych
 • doświadczenie w prowadzeniu p.k.p. i r. lub ksiąg rachunkowych, w tym w biurze rachunkowym
 • dobra opinia z dotychczasowej pracy, w tym niekaralność
 • odpowiedzialność i zaangażowanie w wykonywaną pracę
 • komunikatywność i umiejętność pracy w zespole oraz w obsłudze klientów
 • dążenie do dokształcania się i samokształcenie
 • umiejętność posługiwania się sprzętem biurowym oraz pakietem Office

Obowiązki

 • prowadzenie księgowości uproszczonej (p.k.p.i r., ryczałt) przy pomocy programu COMARCH OPTIMA ERP sporządzanie projektów deklaracji podatkowych
 • ustalanie wysokości miesięcznych zobowiązań podatkowych klientów I prezentacja wyników 13
 • uczestnictwo w procesie sporządzania rocznych zeznań podatkowych
 • archiwizacja ksiąg i ewidencji podatkowych
 • przyjmowanie dokumentów i ich kontrola
 • weryfikacja inwentaryzacji środków trwałych, wyposażania, obrotów na rachunkach bankowych oraz stanu zapasów i produktów
 • współpraca z weryfikatorami i z klientami
 • umiejętność posługiwania się sprzętem biurowym oraz pakietem Office
Wymagania

 • student (-ka) III roku studiów licencjackich lub V roku studiów jednolitych
 • dobra teoretyczna znajomość prawa bilansowego
 • bardzo dobra umiejętność obsługi komputera
 • zdolność szybkiego uczenia programów komputerowych klasy ERP
 • znajomość i umiejętność posługiwania się pakietem Office
 • komunikatywność i umiejętność pracy w zespole
 • odpowiedzialność i zaangażowanie w wykonywane obowiązki
 • chęć pozyskiwania wiedzy i umiejętności

Nauka prowadzenia księgowości przez:

 • wprowadzanie udokumentowanych operacji gospodarczych do systemów informatycznych,
 • wykonywanie czynności pomocniczych przy prowadzeniu księgowości,
 • sporządzanie niektórych dowodów księgowych,
 • przygotowywanie projektów pism,
 • wykonywanie czynności administracyjno-biurowych, w tym obsługa sekretariatu,
 • pomoc w bieżącej obsłudze klientów

Możliwości

 • pozyskanie wiedzy o wykonywaniu zawodu w charakterze księgowego
 • praktyczna nauka prowadzenia ksiąg rachunkowych i ewidencji podatkowych
 • nauka obsługi niektórych systemów informatycznych stosowanych przy prowadzeniu księgowości
 • pogłębienie znajomości przepisów podatkowych
 • pozyskanie doświadczenia w obsłudze klientów
 • pogłębienie wiedzy potrzebnej do zdania egzaminów
 • kształcenie umiejętności organizacyjnych
 • możliwość nawiązania dalszej współpracy po zakończeniu stażu
Wymagania

 • student (-ka) IV lub V roku prawa studiów stacjonarnych
 • dobra znajomość prawa (zwłaszcza cywilnego materialnego i procesowego)
 • wysoka kultura osobista
 • komunikatywność i umiejętność pracy w zespole
 • odpowiedzialność i zaangażowanie w wykonywaniu obowiązków
 • chęć podnoszenia kwalifikacji i zdobywania nowej wiedzy i umiejętności

Obowiązki

 • analiza dokumentów i akt sprawy
 • analiza orzecznictwa i literatury prawniczej
 • przygotowywanie projektów pism, wniosków, umów, regulaminów itp.
 • kontakt z sądami, organami administracji państwowej i urzędami
 • pomoc w bieżącej obsłudze klientów
 • wykonywanie czynności administracyjno-biurowych

Możliwości

 • pozyskanie doświadczenia i wiedzy potrzebnych do zdania egzaminów
 • kształcenie umiejętności prawniczych i organizacyjnych
 • uzyskanie wiedzy o specyfice prowadzenia indywidualnej praktyki prawnej
 • możliwość nawiązania dalszej współpracy po zakończeniu stażu
 • przyjazna atmosfera pracy

Kontakt


BIZNES-EKSPERT KAŹMIERCZAK Sp.j.

Rachunkowość i Podatki

Kontakt - Biuro podatkowe, usługi rachunkowe, Łódź Krajowy Rejestr Sądowy: 0000096201
NIP 7271860876
REGON 471437456

90-254 Łódź,
ul. Grzegorza Piramowicza 15 lok. 17
(wejście od ulicy Narutowicza 44, II piętro)

tel./fax: 42 630 57 19
tel. kom. + 48 608 498 077

Godziny przyjęć interesantów:
Pn. – Pt. 10.00 – 17.00

Mile widziane uprzednie uzgodnienie terminów wizyty.

Email: be@biznes-ekspert.pl
Prosimy o nieprzesyłanie niezamówionej informacji handlowej.